flatline
komentarze
Wpis który komentujesz:

Read my lips...

    ... and speak out loud
    My fingertips are more than proud
    To touch your skin, to feel your face
    I'm drowning in y our sweet embrace...
 
[Diary of Dreams]
 


Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)