tramways
komentarze
Wpis który komentujesz:

Aktualny ilostan warszawskich tramwajów z podziałem na typy wozów i zajezdnie:

Zajezdnia R-1 Wola:

105Na i pochodne - 181
116N i pochodne - 1

Zajezdnia R-2 Praga:

105Na i pochodne - 148
112N - 1
116N i pochodne - 20

Zajezdnia R-3 Mokotów:

13N - 78
105Na i pochodne - 161
116N i pochodne - 8

Zajezdnia R-4 Żoliborz:

13N- 169
105Na i pochodne - 92

Suma wszystkich wozów:
13N - 247
105Na i pochodne - 578
112N - 1
116N i pochodne - 29

Suma wszystkich wagonów: 855

Stan na lipiec 2005 r.Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)