flatline
komentarze
Wpis który komentujesz:

Konfabulacje...

... Zmyślone wypowiedzi służące do wypełniania luk pamięciowych spotykane u osób z ciężkimi zaburzeniami zapamiętywania i przypominania powstałymi w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu (np. w psychozie Korsakowa). Wg Berlyne'a (1972) konfabulacje są to fałszywe wspomnienia pojawiające się w stanie jasnej świadomości w związku z otępieniem na tle organicznym. W kogniwistyce, konfabulację uważa się za podstawową czynność umysłu, kluczową w procesach wnioskowania i przewidywania, jako naturalne uzupełnienie braków w wiedzy.

[nie moja rzeczywistość]


Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)
flatline | 2005.12.13 11:49:43

siebie

rece_programisty | 2005.12.11 11:54:35

podejrzewasz kogos? :]