pierwszedno
komentarze
Wpis który komentujesz:

rozliczyć się z K.
rozliczyć się z m.
rozliczyć się z dziećmi.
rozliczyć się ze ¶mierci± taty.
rozliczyć się z Bogiem.
rozliczyć się z samym sob±.

a potem żyć dalej.

Inni co¶ od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni s± użytkownicy nlog.org)