flatline
komentarze
Wpis który komentujesz:

Do: Bóg, Niebo;
Od: Zarząd Firmy, Siedziba Zarządu;


   W związku z licznymi i wielokrotnymi skargami klientów dotyczącymi skandalicznej jakości usług, a także powtarzającymi się prośbami Zarządu o uregulowanie spraw z tym związanych, zmuszeni jesteśmy nalegać na złożenie rezygnacji z powierzonej funkcji kierowniczej. Rezygnacji złożonej w Siedzibie oczekujemy w terminie 3 dni.

Zarząd
 


Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)