gotoxy => main
zAbiErZ mNie dO: [20 ostatnich] [jak miesiac dlugi] [snow z kiedys]