feel_sickness_in_the_pit_of_my_stomach // odwiedzony 2385 razy // [nlog/last day/by/zbirkos] // n-log home
pokaż: ostatnie 20 | wszystkie z tego miesi±ca! (0 sztuk) | wszystkie (47 sztuk)
00:23 / 28.10.2016
link
komentarz (1)
Był wieczór...
¦piewali¶my pie¶ni, patrzyli¶my na chmury
Wróżyli¶my z kwiatów
Nadeszła noc
Będziemy wróżyć z gwiazd
Będziemy słuchać szumu rzek, będziemy ¶piewać pie¶ni
I stanie się ¶wit
Będziemy wróżyć z lotu ptaków, będziemy ¶piewać pie¶ni
I...przyjdzie nam żyć...