ohyda // odwiedzony 11007 razy // [era_chaosu_mumik szablon nlog7 v01f beta] // n-log home
pokaż: ostatnie 20 | wszystkie z tego miesiąca! (0 sztuk) | wszystkie (22 sztuk)
21:28 / 13.06.2002
link
komentarz (2)
Postanowiłem teraz napisać coś z innej beczki. Zagadka: Tajemnicze słowo.

W poniższym alfabecie brak czterech liter: b, c, e, f, g, h, i , j, k, l, ł, m, n, o, r, s, t, w, z, y. Gdy brakujące litery ułożyć w ten sposób, że pierwsza i trzecia będą spółgłoskami, druga zaś i czwarta samogłoskami, otrzymamy słowo czteroliterowe, oznaczające część ciała ludzkiego, a także zwierzęcego. Pierwsza litera tego słowa jest czwarta literą alfabetu, a czwarta – pierwszą; natomiast litery drugie i trzecie nie mają tych właściwości, przy czym druga litera (samogłoska,0) wchodzi w skład słowa „zdun”, trzecia zaś (spółgłoska,0) jest pierwszą literą skrótu oznaczającego Polską Akademię Literatury. Gdy całe słowo, które mamy odgadnąć, przeczytamy wstecz, otrzymamy wyraz łaciński, oznaczający „przy”. Pierwsza sylaba naszego słowa jest zaimkiem niemieckim, którym ludzie posługują się, gdy są ze sobą na ty, druga zaś w języku dziecinnym oznacza pożegnanie. Gdy poszukiwane przez nas słowo powtórzyć kilkadziesiąt razy z rzędu (im częściej, tym lepiej,0), słyszymy wyraźnie „padu”. Jeżeli usuniemy ze słowa pierwszą i czwarta literę, pozostałe zaś przeczytamy wstecz, otrzymamy dźwięk „pu”, gdy zaś usuniemy drugą i trzecią, a przeczytamy wstecz pierwszą i czwartą, brzmienie ich będzie „ad”. Gdy napiszemy wyraz, będący trzecia osobą liczby pojedynczej czasu przeszłego (dokonanego,0) od czasownika, oznaczającego utracenie równowagi i znalezienie się wskutek tego na podłodze, i w wyrazie tym usuniemy ostatnią literę, która w wydrukowanym powyżej alfabecie znajduje się pomiędzy literami k i m, lecz nie jest literą l, resztę zaś liter zaczniemy szybko powtarzać (patrz wyżej,0), otrzymamy poszukiwane tajemnicze słowo, które poza tym jest pełnym i dźwięcznym rymem do słów następujących: zupa, chałupa, trupa, słupa, żupa, grupa, lupa.
Jakie to słowo?

Odpowiedzi prosimy nie nadsyłać, bo poczta i tak ma od cholery roboty. Mój kot: biały, w czarne łaty.