tramwaje
komentarze
Wpis który komentujesz:

Najnowsze komunikaty:

Przedstawiam po długim okresie nieistnienia plany inwestycyjne mojej firmy:

W dniu 18 lipca 2008r. podczas spotkania informacyjnego "Rozwój Systemu Transportowego w Warszawie" spółka ujawniła nową listę projektów infrastrukturalnych, które zamierza realizować w latach 2007-2015, m.in. przy udziale dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (oś VII - "transport przyjazny środowisku"). TW sp. z o.o. planuje następujące inwestycje:

I) Obługa Stadionu Narodowego komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulic Targowej i al. Zielenieckiej (w tym modernizacja torowiska, przebudowa platform przystankowych, priorytety na skrzyżowaniach) oraz budowa nowej pętli tramwajowej Stadion (w zastępstwie przewidzianej do likwidacji pętli al. Zieleniecka), obsługującej Stadion Narodowy a zarazem tworzącej zintegrowany węzeł przesiadkowy z koleją (stacja W-w Stadion) i metrem (planowana stacja Stadion na II linii metra). W ramach inwestycji przewiduje się także zakup 30 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 297 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2009-2012. Obecnie trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów oraz przygotowywany jest przetarg na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu.
Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z Listy Indykatywnej "Euro 2012" - spodziewane dofinansowanie wynosi 45 mln euro.

II) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Trasy W-Z (odcinek pętla Cm. Wolski - Dworzec Wileński).
W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja łącznie 7,6 km toru podwójnego wzdłuż ul. Wolskiej i al. Solidarności wraz z budową pasa autobusowo-tramwajowego, przebudową węzła Okopowa-al. Solidarności i modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 30 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 433,0 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2008-2011. Obecnie trwa I etap modernizacji (odcinek Cm. Wolski - pl. Bankowy), oraz trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów, w przygotowaniu jest przetarg na projekt oraz wykonanie II etapu modernizacji (odcinek pl. Bankowy - Jagiellońska). III etap modernizacji (odc. Jagiellońska - pl. Wileński wraz z modernizacją węzła) ma zostać wykonany w trakcie budowy stacji metra Dworzec Wileński).
Inwestycja zostanie zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

III) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II (odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski).
W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja łącznie 9 km toru podwójnego wzdłuż al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II i Broniewskiego wraz z modernizacją wysepek przystankowych i wprowadzeniem priorytetów na skrzyżowaniach oraz zakup 25 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 323,0 mln zł (bez VAT), założony czas realizacji to lata 2009-2012. Obecnie gotowe jest Studium Wykonalności dla projektu oraz trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.
Inwestycja zostanie zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

IV) Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo - Kasprzaka.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa trasy tramwajowej ok. 3 km toru podwójnego w ciągu ul. Powstańców Śląskich (odcinek Radiowa - Górczewska), Ordona (odcinek Wolska - Kasprzaka) i Kasprzaka (odcinek Ordona - Skierniewicka) wraz z modernizacją pętli Cm. Wolski i wprowadzeniem priorytetów na skrzyżowaniach oraz zakup 10 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Obecnie gotowe jest Studium Wykonalności dla projektu. Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Powstańców Śląskich powstanie w latach 2008-2010 w ramach budowy trasy ekspresowej S-8 (Konotopa-Powązkowska). Obecnie trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.
Inwestycja zostanie zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

V) Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji przewidziany jest zakup 40 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Obecnie trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów. Inwestycja zostanie zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

VI) Zakup 20 tramwajów niskopodłogowych.
W ramach inwestycji przewidziany jest zakup 20 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Obecnie trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów. Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach umowy wieloletniej TW-ZTM.

VII) Zakup 31 tramwajów niskopodłogowych.
W ramach inwestycji przewidziany jest zakup 31 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Zadanie byłoby zrealizowane jako tzw. zakup uzupełniający w ramach przetargu na nowe tramwaje niskopodłogowe, jego realizacja uzależniona jest jednak od decyzji ZTM o powierzeniu TW obsługi budowanej aktualnie trasy tramwajowej na Tarchomin (w przypadku wprowadzenia tam operatora prywatnego zamiast TW - ten zakup uzupełniający nie zostałby zrealizowany). Obecnie trwają uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.

Łącznie Tramwaje Warszawskie planują realizację 6 (ewentualnie 7) projektów, dzięki zrealizowaniu których powstałoby 3 km nowych torowisk, zmodernizowane zostałoby 19,6 km istniejących torowisk oraz zakupione zostałoby 155-186 nowych niskopodłogowych przegubowych wagonów tramwajowych (przy czym tabor tramwajowy ma być zakupiony w ramach jednego dużego przetargu).


Pozostałe inwestycje infrastrukturalne przestały być zadaniami TW sp. z o.o. - obecnie są inwestycjami Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich, finansowanymi z budżetu miasta. Niektóre z nich zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m. st. Warszawy na lata 2008-2013, pozostałe nie mają określonego terminu realizacji.

I) Obługa Tarchomina komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa łącznie 11,7 km toru podwójnego wzdłuż ulic Modlińskiej, Nowoprojektowanej i Światowida oraz wzdłuż Trasy Mostu Północnego (z jednoczesną budową węzła tramwajowego "Pułkowa" i modernizacją odcinka Huta - węzeł "Pułkowa") i pętli tramwajowo-autobusowej Winnica. Zakładany czas realizacji to lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego na odcinku TMP - Winnica została zapisana w WPI m.st. Warszawy jako inwestycja ZTM i ma zostać sfinansowana z budżetu miasta (wartość zapisanego finansowania - 130 mln zł), budowa torowiska tramwajowego w ciągu Trasy Mostu Północnego została zapisana w WPI m.st. Warszawy jako inwestycja ZDM (w ramach budowy Trasy). (więcej)

II) Budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulicy Krasińskiego, na planowanym Moście Krasińskiego oraz wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Budowlanej (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Odrowąża). Realizacja planowana jest na lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego została zapisana w WPI m.st. Warszawy i ma zostać sfinansowana wspólnie przez budżet miasta (jako inwestycja ZDM w ramach budowy trasy) i TW sp. z o.o. (w ramach umowy wieloleniej).

III) Budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Wilanów.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa łącznie 14,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha, Rostafińskich, Boboli, Rakowieckiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej z jednoczesną budową pętli tramwajowej Pałacowa. Inwestycja nie jest zapisana w WPI m. st. Warszawy, termin realizacji jest nieznany.

IV) Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.
W ramach inwestycji przewidziane jest budowa łącznie 6,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Gagarina, Czerniakowskiej-Bis, Nowoprojektowanej Wschodniej, Bartyckiej, Nowobartyckiej i Augustówka wraz z budową pętli tramwajowej EC Siekierki. Inwestycja nie jest zapisana w WPI m. st. Warszawy, termin realizacji jest nieznany.


Ciekawostki:

Kiedyś była taka linia...

Linia 11 w ostatnim wcieleniu została uruchomiona 21 sierpnia 1948r. na trasie Staszica - Plac Zbawiciela. Jej trasa ulegała wielorakim korektom, niemniej do 1964 roku łączyła Wolę z Mokotowem. Wówczas zmieniono jej bieg kierując na Żoliborz, początkowo na Marymont, później na Piaski, a następnie do Huty. Na początku lat 90. na 'jedenastce' zmalały potoki pasażerskie z powodu zamknięcia wielu wolskich fabryk. Z tego powodu od 6 kwietnia 1991r. linia 11 kursowała tylko w dni robocze, następnie 1 lipca 1992r. została zawieszona, by w dniu 1 września 1992r. ulec likwidacji. Rolę linii 11 (i zlikwidowanej jednocześnie 12) przejęła częściowo linia 42 z Górczewskiej na Żerań FSO.


Wagon silnikowy typu 13N (nr. tab. 315) w roku 1967


3 września tego roku upłynie 21 lat od największej w Warszawie i jednej z największych w kraju katastrofy tramwajowej. Wówczas, 3 września 1987 roku, na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej doszło do tragicznego zderzenia dwóch składów typu 105N. W jadący w stronę Centrum skład linii 26 uderzył skład linii 27. Początkujący motorniczy (z patronem) nie zauważył przełożonej zwrotnicy do skrętu w ul. Młynarską i z dużą prędkościa uderzył w pierwszy wagon składu linii 26. To była pora szczytu komunikacyjnego, więc w uderzonym wagonie był tłok. Pierwszy wagon, nr. tab. 1049, został rozerwany niemal na dwie części.
Zginęło 7 osób, a blisko 70 zostało rannych.Takich szkód doznał uderzony wagon typu 105N linii 26 oczekujący na zajezdni R-1 Wola na kasację (skasowany w grudniu 1987 r.).

P.S. Największa w kraju tragedia na tramwajowych szynach wydarzyła się w Szczecinie 7 grudnia 1967 roku na ul. Wyszaka. O tym napiszę niebawem.


Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)
egipt | 2010.10.29 11:36:38

ciekawy artykul :)