2015.11.03 19:37:20 :: link ::komentarz (2)

Kończę się.
Powoli.

*