2023.12.22 22:30:42 :: link ::komentarz (0)

Oglądam białe płoty i kamienne blaty.
Oglądam poddasza i piwnice.
Sprawdzam, czy zlew jest przy oknie.

Jak to pralka jest na dole dla wszystkich?

Kawałek z gwiazdki poniżej nigdy nie był bardziej żywy.

*