wszystkie szkice / all sketches     ostatnie 20 / last 20     ostatni miesiac / last month   
2005.11.05 22:22:23 link komentarz (3)
Powrót 'do korzeni' ;).
Znów nad uczelnianymi sprawami - znów powstają potworki :)