lee
komentarze
Wpis który komentujesz:

Co to jest kobieca intuicja?

Lee wiele razy otarł się o ten rzekomy fenomen przypisany do damskiej części populacji i chyba dobrze go poznał. Tak dobrze go Lee poznał że nawet potrafi emulować.
Każdy człowiek mniej lub bardziej dokładnie potrafi przewidzieć (następstwa zdarzeń). Inaczej mówiąc prawie wszyscy mamy zdolność szybkiego sklecenia teorii, która spaja znane nam fakty z warunkami początkowymi we w miarę logiczna całość. Im perspektywa czasowa krótsza a warunki początkowe bardziej typowe i mniej skomplikowane tym prawdopodobieństwo trafności przewidywań większe.
Zazwyczaj jest tak, że jest wiele mniej-więcej równoprawdopodobnych rozwiązań (rozwinięć) jakiegoś układu początkowego i trudno jest zdecydować, który z wariantów jest najbardziej prawdopodobny i najlepiej pasujący do znanych faktów. Do czasu pojawienia się nowych dowodów nie można więc zbliżyć się bardziej do prawdy.
Taki problem najczęściej dotyka mężczyzn. Wiją się oni wówczas w cierpieniach spowodowanych niepewnością co do prawdziwości któregokolwiek z rozwiązań.
Kobiety nie mają takich problemów bo mają intuicję.
Polega ona głównie na tym, że niektóre opcje (zwłaszcza te subtelniejsze) w ogóle nie przychodzą im do głowy więc nie zachodzi konieczność wykonywania ciężkiej pracy intelektualnej polegającej na żmudnym obliczaniu prawdopodobieństwa każdego z wariantów i porównywania wyniku z innymi.

Inaczej mówiąc prawda jawi się kobietom od razu w całej okazałości a jeśli jakieś fakty przypadkiem do niej nie pasują tym gorzej dla faktów. Stają się fakjutami.


Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)
polkagalopka2 | 2010.10.05 11:19:59

prawdziwe ale chyba nie do końca :)

lee | 2010.08.06 12:27:18

:) zezwalam na cytowanie Lee w Twojej pracy magisterskiej :P

esc | 2010.08.05 20:15:08

...dotyczącej nieracjonalności decyzji

esc | 2010.08.05 20:14:31

To by bardzo pasowało do mojej pracy magisterskiej :D