eia // odwiedzony 31039 razy // [trez|by|vain nlog7 v01f beta] // n-log home
pokaż: ostatnie 20 | wszystkie z tego miesi±ca! (0 sztuk) | wszystkie (67 sztuk)
09:22 / 14.12.2002
link
komentarz (1)

Mieszkam w u¶miechu.
W swoim u¶miechu i w u¶miechach innych
Dzi¶ mieszkam...
A jutro?
Będę się starać